Lịch sử

sự kiện trọng đại trong lịch sử

• Thiên Tân Liwei Iron & Steel Co, Ltd được thành lập vào năm 2003.

• Công ty được ủy quyền kinh doanh cho các sản phẩm thép nhập khẩu và xuất khẩu trong năm 2009.

• Công ty Đồ đạc thành lập vào năm 2016.WhatsApp Online Chat !